jespers-minne-2

Historik

2018 Stiftelsen kan konstatera att det finns ett stort intresse att den lever vidare, då stiftelsen varje år erhåller bidrag och donationer från privatpersoner, organisationer och från olika aktiviteter.
Stiftelsen fortsätter sin verksamhet i syfte att stödja gott kamratskap, bra ledarskap och goda förebilder.
Under 2018 kommer en föreläsningsserie att arrangeras av stiftelsen i Karlsborg under temat Kamratskap, Gemenskap, Glädje och Ledarskap. Detta har gjorts möjligt genom en privat donation.
Läs mer om föreläsningsserien på stiftelsens facebooksida»

2017 - 2014 Stiftelsen har sedan starten 2006 delat ur sitt årliga stipendium. 2017 delades det elfte stipendiet
ut. Stipendiaterna har tacksamt mottagit sina utmärkelser och känt sig mycket hedrade över att just de har fått den fina utmärkelsen.
Stiftelsen har varit drivande i frågan om Sverige behöver ett veterancenter och arrangerat både workshops, seminarium och paneldebatter.
Under 2014 arrangerades ett seminarium på Karlberg i samarbete med Veteranförbundet Fredsbaskrarna under temat ”Behövs ett svenskt veterancentrum?”.
Under 2015 arbetade stiftelsen fram en gedigen presentation/ folder om behovet av ett veterancenter, som delades ut bl a under Almedalen och Folk och Försvar.
Under 2016 överlämnades huvudansvaret för veterancenterfrågan till Veteranförbundet Fredsbaskrarna. Stiftelsen har därmed intagit en stödjande och rådgivande roll i frågan.

2013 Det sjunde stipendiet delas ut.
Stiftelsen blir inbjuden att presentera sig för Försvarsmaktsråd Skaraborg.
Stiftelsen återupptar diskussionen om behovet av ett svenskt veterancenter.

Stiftelsen har erhållit en privat donation; 2 gedigna bokverk som handlar om SAS (Special forces England) historia.

Som en gåva från stiftelsen har det ena tilldelats SOG (Särskilda OperationsGruppen) och det andra kommer att tilldelas SFL (Stridsförbandsledningen).

2012 Det sjättestipendiet delas ut.
Boken "Svenskar i strid : veteranernas historier 1943-2011" kommer ut.
Läs mer»


2011 Det femte stipendiet delas ut.
Stiftelsen diskuterar vidare om veteranstöd och lämnar sina synpunkter till Försvarsmaktens veteranutredning.
Stiftelsen deltar vid Folk och Försvar.

2010 Det fjärdestipendiet delas ut.
Stiftelsen erhåller gåva från Kustjägarveteranerna.
Läs press release»
Gula bandets webbsida»

Stiftelsen arrangerar workshop med representanter från intresseorganisationer för att diskutera veteranstöd.
Läs mer»

2009 Det tredje stipendiet delas ut.
Boken "I väntan på talibanerna" kommer ut.
Läs mer»

2008 Det andra stipendiet delas ut.
Den andra minnesdagen. Tema: Svensk säkerhetspolitik, här och där»

2007 Det första stipendiet delas ut.
Den första minnesdagen. Tema: Ledarskap – om att leda sig själv och andra»

Reportage i SN, Alf Johansson inför den första minnesdagen»

Stiftelsen erhåller donation från Kungafonden.

2006 Stiftelsen bildas.

Stiftelsen Jespers Lindbloms Minne  ·  E-post  
Vill du stödja stiftelsen, sätt in ditt bidrag på stiftelsens bankgiro nr 207-4011, Swish 123 442 1681